НО­ВИН­КА . Ав­то­о­де­я­ло v.Black — ав­то­о­де­я­ло в чер­ном цве­те